* Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chưa bệnh.

* Hiệu quả của sản phẩm tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người